Wszystko o AI z punktu widzenia prawa

Pobierz prezentację na temat najnowszego rozporządzenia ws. AI

Download the information about the latest AI regulation

Newest information on the AI landscape in Poland

Aktualności

Łukasz Wieczorek i Bartosz Łabęcki dla prawo.pl: „Manipulacja za pomocą AI narazi firmy na dotkliwe kary”

Po wejściu w życie AI Act jednym z głównych wyzwań dla firm będzie identyfikacja systemów AI wysokiego i niskiego. Nowe przepisy wymagają dokonania szybkiej klasyfikacji – już w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia. . Na co powinny zwrócić uwagę firmy? Swojego komentarza do artykułu Ingi Stawickiej, który ukazał się na łamach portalu prawo.pl, udzielili eksperci KWKR, Łukasz Wieczorek i Bartosz Łabęcki. Zapraszamy do lektury!

Łukasz Wieczorek i Bartosz Łabęcki o AI Act w Polsce. Obszerny wywiad dla CyberDefence24.pl

Łukasz Wieczorek i Bartosz Łabęcki udzielili portalowi CyberDefence24.pl obszernego wywiadu na temat wdrożenia Aktu o sztucznej inteligencji do krajowego systemu prawnego. Co powinien wziąć pod uwagę rząd, aby prawo zapewniało bezpieczeństwo, było przejrzyste i skuteczne? Jak sprawić, aby polscy przedsiębiorcy chętniej eksperymentowali z nowymi rozwiązaniami AI, zwiększając tym samym wartość naszego rynku? Odpowiedzi na te (i wiele innych) pytań przyniesie lektura wypowiedzi naszych ekspertów. Cały wywiad dostępny jest tutaj! 

Łukasz Wieczorek dla serwisu prawo.pl. Komentarz naszego eksperta o AI Act

Prace nad unijnym rozporządzeniem, którego celem będzie kompleksowa regulacja kwestii dotyczących używania sztucznej inteligencji toczą się już od dłuższego czasu. Do niedawna zakładano, że projekt przyjęty zostanie do końca roku, wszystko jednak wskazuje na to, że procedury nie uda się zakończyć w tym miesiącu. Dla serwisu prawo.pl komentarzem dotyczącym trwających prac podzielił się Łukasz Wieczorek, partner naszej kancelarii i ekspert tematyki sztucznej inteligencji.

Bartosz Łabęcki dla serwisu prawo.pl. Ekspert KWKR przedstawia komentarz na temat AI ACT

Powracamy do tematu tzw. aktu AI ACT przyjętego w połowie czerwca przez Parlament Europejski. Obecnie trwają pracę. których celem jest implementacja przepisów w krajach członkowskich UE, co może nastąpić już pod koniec tego roku. Zgodnie z założeniem autorów projektu, pierwszy kompleksowy akt prawny regulujący działanie AI ma opierać się na stworzeniu czterech kategorii poziomów ryzyka sztucznej inteligencji. Duża część środowiska prawnego wskazuje jednak, że przyjęte przez Parlament Europejski kryteria mogą prowadzić do nadużyć ze strony władz państw członkowskich. Swoje zdanie w tej materii przedstawił również adwokat Bartosz Łabęcki z kancelarii KWKR. 

Łukasz Wieczorek o projekcie AIACT. Komentarz specjalisty KWKR dla serwisu Prawo.pl

14 czerwca Parlament Europejski przyjął projekt tzw. AIACT, który jest pierwszym na świecie zharmonizowanym zestawem przepisów prawnych dotyczących sztucznej inteligencji. Wydarzenie to wywołało ożywioną dyskusję w całym środowisku prawniczym, w tym również mediach branżowych. Specjalnie dla serwisu Prawo.pl swoje stanowisko w całej sprawie przedstawił partner KWKR, radca prawny ŁukasWieczorek.  

Wywiad specjalistów KWKR dla "Rzeczpospolitej"

Od dłuższego czasu możemy obserwować niesłabnące zainteresowanie tematyką sztucznej inteligencji. Rozważanie związane z prawną stroną funkcjonowania AI są prowadzone na łamach najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. W ostatnim czasie specjaliści KWKR z działu TMT/IT – Łukasz Wieczorek i Bartosz Łabęcki – udzielili obszernego wywiadu „Rzeczpospolitej”. 

Czy AI może być autorem treści, które generuje?

Wciągu ostatnich kilku miesięcy słowa „sztuczna inteligencja” czy „ChatGPT” odmieniliśmy przez wszystkie przypadki. Nic dziwnego – narzędzie stworzone przez Open AI jest używane przez reprezentantów wielu branż – szczególnie tych kreatywnych. Spektakularna popularność Chatbota wzbudziła liczne dyskusje poświęcone możliwości zastąpienia pracowników właśnie tego typu narzędziami.  Warto pochylić się nad kwestią dotyczącą praw autorskich do treści tworzonych przez to narzędzie. Czy tworząc grafiki i teksty z pomocą AI (sztucznej inteligencji), faktycznie możemy się nazwać ich autorami?

Chatbot asystentem do popełnienia przestępstwa?

Wraz ze wzrostem poziomu powszechnej informatyzacji w ostatnich latach coraz częściej możemy natknąć się na chatboty. Dzieje się tak przykładowo, gdy surfujemy po Internecie, załatwiamy sprawę w bankowości elektronicznej czy kontaktujemy się z centrum obsługi klienta. Często nie zdajemy sobie sprawy, że te i wiele innych  popularnych rozwiązań jest opartych o sztuczną inteligencję (w skrócie – SI). Potrafią one znacząco usprawnić funkcjonowanie organizacji, ale też nie są pozbawione niedoskonałości.

Uczenie maszynowe w kontekście modeli wewnętrznych IRB – nadchodzące wytyczne EBA

11 listopada Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wydał celem konsultacji opracowanie w zakresie wykorzystywania uczenia maszynowego (ML) w kontekście modeli wewnętrznych IRB. Modele te są stosowane przez banki do ustalania wymogów kapitałowych dla ryzyka kredytowego. Opracowanie EBA ma na celu określenie głównych wyzwań i możliwych korzyści płynących z nowych modeli IRB opartych na ML. Modele te pełnią wewnętrzną funkcję w bankach pozwalającą zachować środki ostrożności w zakresie ryzyka kredytowego. 

AI w branży finansowej w kontekście nadchodzących regulacji

Technologia AI już obecnie jest wykorzystywana w wielu aspektach świadczenia usług finansowych i biorąc pod uwagę obecne trendy, zakres ten ulegać będzie systematycznemu rozszerzeniu. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że wraz z rozwojem technologii AI, rosnąć będzie również ilość regulacji i obowiązków jakie to ciążyć będą zarówno na dostawcach tego typu systemów jak i ich użytkownikach. W szczególności należy pamiętać o nadchodzącym rozporządzeniu w sprawie AI, ale również i o wytycznych lokalnych regulatorów.

AI w ujęciu prawnym

Za datę powstania pierwszej sztucznej inteligencji można uznać początki lat 50. ubiegłego wieku. Musiało minąć ponad sześćdziesiąt lat, by po raz pierwszy spróbowano zdefiniować prawnie system AI. Artificial Intelligence Act można zatem uznać za naturalną kolej rzeczy. Przedmiotem zaprezentowanego w kwietniu 2021 r. projektu rozporządzenia unijnego jest między innymi uszeregowanie systemów AI pod kątem stopnia zagrożenia generowanego dla użytkowników tychże systemów (adresatów pracy poszczególnych systemów AI). Projektowane rozporządzenie ma na celu zminimalizowanie ryzyka dyskryminacji wynikającego m.in. z tzw. przechyłu algorytmicznego, nieodpowiedniej jakości danych lub braku kontroli systemu AI przez człowieka.

Sztuczna inteligencja a finanse – nowe zasady korzystania z algorytmów

15 czerwca niemiecki organ nadzoru finansowego – BaFin – opublikował zasady nadzorcze dotyczące wykorzystania przez instytucje finansowe algorytmów w procesach decyzyjnych. Ma to stanowić odpowiedź na coraz powszechniejsze wykorzystywanie rozwiązań z zakresu zarówno Big Data jak i AI. Dodatkowym celem jest promocja odpowiedzialnego stosowania zaawansowanych technologii przez instytucje finansowe w Niemczech. Opracowanie może mieć również pośredni wpływ na kształt unijnych regulacji. Zapewne także stanie się źródłem do stworzenia zasad i wytycznych przyjętych przez innych regulatorów rynku finansowego.

Pierwsza próba prawnej regulacji sztucznej inteligencji na dużą skalę

21 kwietnia 2021 r. na stronie Komisji Europejskiej pojawił się projekt rozporządzenia o harmonizacji regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Proponowane przepisy mają służyć przede wszystkim zabezpieczeniu społeczeństwa przed negatywnymi skutkami rozwoju technologii AI poprzez wprowadzenie wymogów dla systemów w poszczególnych branżach o różnych poziomach ryzyka.

Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. Podjęta w grudniu ubiegłego roku uchwała została opublikowana 12 stycznia 2021 r. i jest dokumentem, który wspiera i uzupełnia inne – w tym Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych. Polska powinna wdrożyć opisanie w nim działania oraz cele w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.)..

Globalne regulacje standardów użycia AI coraz bliżej

W czerwcu 2020 r. USA wraz z innymi członkami G7 (tj. Niemcami, Japonią, Wielką Brytanią, Francją, Włochami i Kanadą), a także Unią Europejską, Południową Koreą, Singapurem, Meksykiem, Indiami, Słowenią i Australią powołały do życia Globalne Partnerstwo ds. Sztucznej Inteligencji (Global Partnership on Artificial Intelligence, w skrócie GPAI), aby wspierać „odpowiedzialny i skoncentrowany na człowieku rozwój i użycie Sztucznej Inteligencji”, w sposób „zgodny z prawami człowieka, podstawowymi wolnościami i współdzielonymi demokratycznymi wartościami”.

KWKR w ministerialnym zespole Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI)Globalne regulacje standardów użycia AI coraz bliżej

W wyniku unijnego projektu dotyczącego dookreślenia zasad funkcjonowania sztucznej inteligencji na obszarze Unii Europejskiej tematem AI zainteresowała się również Polska. W efekcie powstała Grupa Robocza ds. sztucznej inteligencji (GRAI), członkiem której został ekspert KWKR ds. prawa nowych technologii, Łukasz Wieczorek.

Najnowsze dokumenty dotyczące AI:

Poznaj naszych ekspertów

Łukasz Wieczorek

Partner

Bartosz Łabęcki

Associate

Specjalizuje się w prawie bankowym i usług płatniczych, prawie IT i nowych technologii. Członek zespołu FinTech, usługi płatnicze, bankowość.

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów z branży FinTech i nowych technologii. W codziennej pracy uczestniczy w świadczeniu obsługi prawnej grupy spółek z branży usług płatniczych i bankowych o globalnym zasięgu i renomie.

Negocjuje i opiniuje umowy instytucji płatniczych z ich partnerami biznesowymi, takimi jak biura informacji gospodarczej, dostawcy usług wspierających ocenę zdolności kredytowej, pośrednicy finansowi, dostawcy usług IT. Doradzał w procesie uznawania licencji na świadczenie usług płatniczych przez polskie organy nadzoru oraz w tworzeniu oddziału banku zagranicznego na obszarze Polski.

Posiada bogatą wiedzę ekspercką z zakresu nowych technologii (w szczególności technologii blockchain), przechowywania danych w chmurze i sztucznej inteligencji. Doradza w prawnych aspektach wykorzystywaniu tych narzędzi w działaniach przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii (IT), prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie gospodarczym i prawie imigracyjnym, pracując na co dzień w środowisku międzynarodowym. Doradza w szczególności klientom zagranicznymi inwestującym w Polsce oraz podmiotom prowadzącym biznes poza granicami Polski.

W Kancelarii koordynuje sprawy o charakterze międzynarodowym (International Desk) w zakresie ww. obszarów prawnych.

Doświadczenie w obszarze wybranych specjalizacji

Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących sektora IT. Brał udział w dziesiątkach projektów przygotowując i negocjując umowy IT m.in. z kontrahentami z USA, Europy i Azji (w tym w metodykach zwinnych/Agile, w modelu SaaS) – z branży bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, hazardowej, hotelowej czy muzycznej.

Był zaangażowany w prace nad kontraktem pomiędzy klientem Kancelarii a Citibank dotyczącym wdrożenia autorskiej aplikacji klienta w 16 krajach rejonu Europy, Azji i Pacyfiku (za którą Kancelaria otrzymała w 2018 r. nagrodę „Rzeczpospolitej” w kategorii „Wyjątkowy kunszt prawniczy przy obsłudze transakcji”). Negocjował również z sukcesem umowę IT pomiędzy klientem Kancelarii a spółką o statusie jednorożca z Doliny Krzemowej (USA).

Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny wpisany na listę w OIRP w Krakowie od 2014 r. Absolwent studiów prawniczych oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UJ.

Laureat II miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego, obronione w roku akad. 2009/2010, organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego”.

Publikacje

Autor publikacji w specjalistycznej prasie prawniczej („Przegląd Prawa Handlowego”, „Rejent”), prasie codziennej („Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”) i branżowej („Chambers Global Guides”, „Industrial Monitor”), a także prelegent na konferencjach, seminariach i webinarach organizowanych m.in. przez British-Polish Chamber of Commerce, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Gigacon, Pureconferences, Blue Business Media (Corporate Legal Counsel Forum 2020).

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym, ochronie danych osobowych oraz prowadzeniu sporów sądowych. Z  KWKR współpracuje jako członek zespołu TMT, doradzając polskim i zagranicznym podmiotom z branży cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowych technologii, branży finansowej i hazardowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej i procesowej spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku NewConnect, sporządzaniu i negocjowaniu umów IT oraz badaniach due diligence w zakresie spraw korporacyjnych, działalności gospodarczej oraz praw na dobrach niematerialnych.

Od 2021 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył z oceną bardzo dobrą. Ukończył też z wyróżnieniem studia podyplomowe na kierunku „Prawo Nowych Technologii” organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, broniąc pracę zaliczeniową na temat możliwych kierunków rozwoju regulacji prawnych w zakresie sztucznej inteligencji. W ramach programu stypendialnego studiował także na University of Glasgow School of Law.

Biegle włada językiem angielskim.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
NIP: 9452181482 REGON: 123240424